SecurityWorldHotel

27-01-2012

Bred enighed om retningslinjer for sejlads med private bevæbnede vagter i piratfarvand

Vagtvirksomhedernes brancheorganisation, søfolkenes faglige organisationer og rederierne er blevet enige om en række forhold, der skal være i orden, før danske rederier tager private bevæbnede vagter om bord.
Antallet af danske handelsskibe, der benytter bevæbnede private vagter er stigende, og organisationerne bag de fælles retningslinjer ønsker at sikre sig, at rederierne er helt opdaterede på, hvordan man sikrer sig bedst muligt i forbindelse med den type sejlads.

De nye retningslinjer skal først og fremmest skabe tryghed hos besætningerne. De omtaler hovedsagligt vigtigheden af en grundig risikoanalyse, valg af- og samarbejde med vagtvirksomhederne, ansvarsfordelingen om bord, når der bruges våben, samt hvordan man sikrer, at besætningen er velinformeret og forberedt. De nye retningslinjer skal fungere i sammenhæng med den stribe af værktøjer, der allerede bruges i dag for at forebygge piratangreb. Det drejer sig blandt andet om Best Management Practices, også kaldet BMP4, samt FN´s Internationale Søfartsorganisation IMO`s udsendte vejledninger.

Parterne bag den nye standard for branchen er Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 2010, Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening, CO Søfart, 3F, og SikkerhedsBranchen.

Den samlede branche forpligter således hinanden på, at skibene er forberedt bedst muligt for at forhindre piratangreb, således at besætningen kan sejle trygt i de udsatte farvande. Disse retningslinjer vil blive løbende vurderet og opdateret.

Både rederierne, organisationerne og politikerne erkender, at der er et behov for en klar tjekliste, der adresserer de nye situationer, der opstår, når antallet af vagter om bord på den danske handelsflådes skibe stiger. Aftalen skal derfor også ses i sammenhæng med den forestående revision af våbenloven, der forventes at gøre ansøgningsproceduren for tilladelser til bevæbnede vagter om bord på danske skibe mere smidig og fleksibel.

Produktnyheder

Mobotix udbygger igen sin serie af termiske kameraer

De nye termiske sensormoduler til S15D er indkapslet i særlige huse af aluminium og rustfrit stål, så de kan fastgøres sikkert til overflader uden brug af separate beslag. Lige som alle andre Mobotix-produkter er de termiske enheder fremstillet i Tyskland. De termiske sensormoduler er bygget til uafbrudt drift under ekstreme forhold og har en imponerende MTBF-værdi (Mean Time Between Failure, den statistiske, gennemsnitlige tid mellem to på hinanden følgende maskinelfejl) på 80.000 timer.

Leverandører
Tilbage til toppen