SecurityWorldHotel

Virksomheder

Dorma og Kaba er nu Dorma+Kaba

Det endelige resultat af fusionen mellem tyske Dorma og schweiziske Kaba foreligger nu, og den nye koncern Dorma+Kaba bliver en af de største sikringsaktører på global og nordisk basis. Med en tilstedeværelse i over 130 lande arbejder selskabet både globalt og lokalt for sine kunder. Mere end 150 års erfaring og millioner af installerede produkter inden for området smarte adgangsløsninger borger, ifølge selskabet, for en dybt forankret følelse af tryghed og troværdighed.

Virksomheder

Fortsat fald i sager om tricktyverier og afluring af pinkoder

Sager om tricktyveri og pinkodeafluring falder fortsat i Syd- og Sønderjyllands politikreds. I første halvår 2015 var der 28 sager med afluring af pinkode, og det faldt i 2016 til under det halve nemlig til kun 12 sager. Tendensen for tricktyverier er også faldende, hvor der i første halvår 2015 var 125 sager, mens der i samme periode i 2016 kun er registreret 111 sager. Fra 2014 til 2015 registrerede politikredsen ligeledes et fald.

Virksomheder

Europæiske virksomheder uforberedt på netangreb

Ifølge det amerikanske analyseinstitut IDC (International Data Corporation) udsætter forældet teknik virksomheder for angreb forårsaget af skadelige insiders og ”uheldige brugere”. IDC har undersøgt 400 store virksomheder (med over 1.000 ansatte) i Storbritannien, Sverige, Frankrig, Tyskland og Holland. Undersøgelsen viser, at selv om nettrusler er en af de største årsager til sikkerhedsangreb i virksomheder, er kendskabet til disse indgreb yderst ringe blandt europæiske virksomheder.

Virksomheder

Privathjemsområdet rykker

SikkerhedsBrfanchens fem år gamle Privathjemsudvalg mødtes i juni for at drøfte et nyt, spændende tiltag på privathjemsområdet. Privathjemsudvalget er en arbejdsgruppe på tværs af alle de stående udvalg, der skal øge opmærksomheden om sikring i private boliger. Det arbejde har de sidste år fokuseret på ønsket om at få krav til privathjemssikring i Bygningsreglementet, og derfor er det konkrete arbejde blevet udført af en mindre gruppe med repræsentanter for SikkerhedsBranchen, Forsikring & Pension og Det Kriminalpræventive Råd.

Leverandører
Tilbage til toppen