SecurityWorldHotel

Virksomheder

Foto: DBI

Nye præciseringer på vej til alarmtransmission

Trådløse alarmforbindelser og IP-linjer giver praktiske fordele, men har samtidig vist nye og flere fejlmuligheder i forhold til fast opkoblede løsninger. Hvis et forsvarligt sikkerhedsniveau skal opnås, skal der derfor arbejdes med redundante løsninger. DBI er nu gået sammen med FKB og RMG-Inspektion A/S i en arbejdsgruppe, som arbejder på at afdække, hvilke krav der skal stilles til alarmtransmission for at opnå et forsvarligt sikkerhedsniveau og samtidig undgå linjealarmer, som belaster vagtcentralerne.

Virksomheder

Så er SikringsOrdbogen på gaden

Som en praktisk julegave til alle, der har med sikring og sikkerhed at gøre, har SikkerhedsBranchen færdiggjort det længe ventede opslagsværk SikringsOrdbogen. Den kan både bruges til at få en forklaring på et ukendt begreb, afgøre definitionsspørgsmål mellem branchens forskellige aktører og skabe konsensus omkring en betegnelse. 'Ordbogen skal altså bidrage til at samle branchen på tværs af alle led i værdikæden', lyder det fra SikkerhedsBranchen.

Leverandører
Tilbage til toppen