SecurityWorldHotel

Virksomheder

EF SIKRING bliver en del af Nokas koncernen.

Norske Nokas køber danske EF SIKRING

Norske Nokas køber 60 % af aktierne i danske EF SIKRING. Nokas er i løbet af kort tid vokset til at blive en af Nordens største sikkerhedskoncerner og vil efter købet af EF SIKRING få en samlet omsætning på tæt ved 4,5 milliarder NOK med mere end 7500 ansatte. Nokas tager dermed skridtet fuldt ud ind på det danske sikkerhedsmarked. Nokas har siden 2011 været den nest største værdihåndteringsaktør i Danmark. Brødrene Brian og Kenneth Johansen fortsætter både som medejere og ansatte i det danske selskab.

Virksomheder

Indbrud i erhvervsvirksomheder er faldet med 53 procent

Indbrudstallene for 2014 er kommet, og af dem kan man læse, at indbrudskurven for privathjem endelig er knækket. 36.628 indbrud i private hjem i Danmark i 2014 betyder at tallet er faldet med knap 17 procent på et år. Mens indbrudstallene de sidste fem år er faldet næsten 25 procent i privatboliger, er faldet i erhverv på hele 53 procent. Denne statistik er at læse i det kommende nummer af avisen SecurityUser, som er på gaden i begyndelsen af marts.

Virksomheder

Politiet vurderer behovet for yderligere skudsikre veste som personlig udrustning

I løbet af sidste var et meget stort antal politifolk  indsat i forbindelse med angrebene i København. Det blev på grund af situationens alvor og operationens karakter besluttet, at alt operativt personale skulle være iført skudsikre veste som personlig beskyttelse. Der har de seneste dage i pressen været rejst tvivl om, hvorvidt der under operationen var et tilstrækkeligt antal veste til rådighed. Det er politiets vurdering, at der ikke generelt synes at være et behov for flere veste eller våben, hvorfor dette tema heller ikke er indgået i drøftelserne om øgede ressourcer til politiet.

Leverandører
Tilbage til toppen