SecurityWorldHotel

02.02.2012

Mer lønn til vektere

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har i ekstraordinære forhandlinger blitt enige om at vekterne får 3,50 mer i lønn per time fra 1. april
23. januar ble de ekstraordinære forhandlingene for vakt avholdt. Resultatet ble et lønnstillegg på 3 kroner og 50 øre til vekterne.

Opptrapping av lønnssatsene
Bakgrunnen for de ekstraordinære forhandlingene er et punkt i tariffavtalen som ble inngått i 2010 som sier at det innen utgangen av januar hvert år frem til 2013 skal forhandles om en opptrapping av lønnssatsene med særlig vekt på kompetanse som øker verdiskapningen i bransjen.

Forventer forbundsvist oppgjør
Administrerende direktør Petter Furulund forventer at det blir forbundsvist oppgjør til våren, og at partene igjen vil møtes om noen måneder til nye forhandlinger. Furulund forventer at det blir et moderat lønnsoppgjør.

Europa i krise
– Norge må ta inn over seg at Europa er i vanskelige tider. Det må bli et moderat oppgjør, for alle parter. Vekterne har allerede sikret seg et forsprang i lønningene gjennom protokollen fra 2010, sier han.- Kilde: Securitas 24 timer

Bedriftsnyheter

 Benjamin Weaver og Markus Lahtinen mener at den debatten som drives i Sverige rundt kameraovervåking samt den lovstiftning vi har er basert på relativt løse grunner.

Smal forskning påvirker synet på kameraovervåking

Kameraovervåkingens effekter på kriminalitetsbekjempelse i Sverige er ikke spesielt godt utredet. Det mener Markus Lahtinen og Benjamin Weaver, forsker ved Ekonomihögskolan på Lunds universitet, som har tatt fram en rapport som oppsummerer hva vi vet om kameraovervåkingens effekter og hva vi ikke vet. I avisen SecurityUser.com 2/2015 publiseres et intervju med begge forskerne som på Trygghetskamerans dag i Stockholm den 28 april skal vise fram sine konklusjoner. Her følger intervjuet i sin helhet.

Produktnyheter

Enkel tilgang til kameraets viktigste funksjonene fra Axis T8415

Axis trådløst verktøy for oppsett av nettverkskamera

Axis T8415 Wireless Installation Tool er en batteridrevet håndholdt enhet i stand til å direkte drive nettverkskameraer under installasjonen. Det inkluderer en gratis-app for Android og iOS-baserte mobile enheter som tillater live video strøm som kan vises via en direkte Wi-Fi tilkobling. Fra live video gis enkel tilgang til grunnleggende og viktige funksjoner, som å sette kameraoppsett for vinkel, fokus og IP-instillinger.

Leverandører
Tilbake til toppen