SecurityWorldHotel

Företagsnyheter

Dick Malmlund gläds åt att regeringen utreder möjligheterna att underlätta för användning på brottsutsatta platser.

Positiv reaktion på regeringens besked om kameraövervakning

Regeringen vill se över kameraövervakningslagen och tillsätter en utredning för detta ändamål. Något som får Säkerhet för Näringliv och Samhälle (SNOS) att reagera mycket positivt.
– Vi har under flera år drivit på för att få politikerna att inse att lagstiftningen måste bli mer tillåtande när det gäller användning av säkerhetskameror med inspelning, speciellt på allmänna platser. Därför är det glädjande med regeringens besked, säger Åke Andersson, ordförande för SNOS.

Leverantörer
Till toppen av sidan