SecurityWorldHotel
Företagsinformation
FOAB Elektronik AB Sankt Jörgens väg 8
422 49 Hisings Backa
Sweden
E-post: mattias@foab.se
Webb: www.foab.se
Tel: 031-55 88 30
Fax: 031-55 11 45

Om företaget

FOAB bildades 1982 och är ett oberoende, dynamiskt företag med tyngdpunkt på larm-, styr- och överföringsteknologi.
FOABs egenutvecklade system används för att övervaka alla olika typer av larmsystem. Våra produkter är fabrikatsoberoende och fungerar med de vanligaste systemen på marknaden idag.
Efter mer än 20 år som systemintegratörer har vi en mycket stor erfarenhet av integration av inbrottslarm, brandlarm, driftlarm, passagesystem och CCTV.
FOAB utvecklar och marknadsför systemet Noctu som är ett grafiskt övervakningssystem.

Produktområden

Inbrottslarm
Larmkommunikation
Integrerade system
Integrerade system

Produkter

Noctu
Noctu övervakningssystem är ett grafiskt larmsystem för Windows. Det är ett kraftfullt system med många avancerade funktioner för övervakning och styrning av många olika typer av objekt.
All hantering och larmpresentation i systemet sker grafiskt på skärmen. Vid ett larm i en anläggning kan man t.ex. se direkt på en detalj- och en översiktsritning var ett objekt larmar och läsa en åtgärdstext samtidigt. Noctu är helt och hållet utvecklat av FOAB. Det är en klar fördel eftersom vi kan utveckla systemet efter våra kunders önskemål.
sIP86
Larmsändare sIP86 användes för en säker, krypterad överföring av larm via nätverk till en central övervakning. Den har åtta ingångar och sex utgångar som kan styras valfritt. Ett seriellt gränssnitt används för mer avancerade styr- och överföringsfunktioner efter egna önskemål.
Backup via GPRS samt GSM finns.
Sveriges ledande larmcentraler tar emot larm från sIP86,
FOAB Link
FOAB Link är ett system för insamling och styrning av driftlarm, inbrottslarm, brandlarm osv. Systemet är modulbaserat och kan via interface mycket enkelt anslutas till andra fabrikat då sömlösa övergångar mellan olika system behövs.
De moduler som ingår i FOAB Link kan delas upp i tre olika kategorier: insamlingsmoduler (I/O), centralenheter samt interface. Beroende på hur en anläggning ser ut, kan systemet anpassas valfritt för bästa funktion.
Sphinx larmserver
Sphinx larmserver är ett system för övervakning av olika typer av larmanläggningar via bredband och lokala nätverk. Systemet är lämpligt för att övervaka allt från ett tiotal till flera tusen anläggningar samtidigt.
Systemet består av en Windowsbaserad programvara som kommunicerar med olika typer av larmanläggningar och vidarebefordrar larm via SMS, e-mail m.m. Sphinx kan även larma vaktbolag för vidare åtgärd vid larm. Larm som övervakas är inbrottslarm, brandlarm och olika typer av driftlarm som temperatur- och vattenlarm.

Nyheter

Leverantörer
Till toppen av sidan