SecurityWorldHotel

2013-03-08

"Nya affärskoncept baserade på SaaS kommer att spela en större roll i framtiden"

Entreprenören Jens Lennen grundade och drev Nordic Alarm i 18 år. Därefter sålde han bolaget till Lagercrantz- gruppen och gav sig in finansbranschen. Nu är han tillbaka i säkerhetsbranschen, både som vd för Zenita och som grundare av Sveriges Säkerhetsallians. Vi har träffat Jens Lennen för att intervjua honom om Security-as-a-Service.
Jens Lennen har efter sin tid i Nordic Alarm hunnit utbilda sig till finansanalytiker och även varit med och grunda Sveriges första digitala marknadsplats för fakturaförsäljning - Fakturabörsen. Åren utanför säkerhetsbranschen har gett ett nytt perspektiv.

Vad är Security-as-Service för dig?
- SaaS definieras ofta som en komplett tjänst där en överenskommen funktion och säkerhetsnivå erbjuds kunden. Tjänsten kan ofta basera sig på en kombination av tekniska system, personella resurser, fjärr, drift och molntjänster. Den kompletta tjänsten omfattar ofta också en finansieringslösning som möjliggör att den kombinerade tjänsten för kunden kan erhållas och tas som en driftskostnad.

Vad talar för SaaS i ett slutkundsperspektiv?
- Företag av alla storlekar står i dag inför ett allt större beroende av sitt verksamhetsskydd i form av fysiskaoch IT-säkerhetssystem. Rätt hantering för upprätthållande av systemfunktioner och säkerhetsnivå över tid blir allt mer komplicerad, kostsam och sofistikerad.

Kan du ge exempel på vad säkerhetsbranschens företag ska lyfta fram särskilt i sammanhanget till gagn för SaaS?
- Faktum är att många problem, där säkerhetssystemet inte fungerat som det ska, har orsakats av mänskliga fel på grund av handhavandefel och bristande rutiner. För att möta dessa utmaningar kan säkerhetsbranschen lyfta fram SaaS som en intressant lösning.

Vad är annars den primära fördelen med SaaS för kunden?
- Den första fördelen för kunden med en SaaS-lösning, jämfört med en traditionell investering i ett säkerhetssystem, är frånvaron av den direkta investeringen. Ur ett finansiellt perspektiv vill många företag i dag optimera sitt operativa kapital. Trots att man i dag är medveten om att säkerhetssystem är en viktig del av företagets verksamhetsskydd så vill man kanske inte belasta balansräkningen med en anläggnings- tillgång såsom ett säkerhetssystem. Finansieringslösningen blir därmed en viktig komponent i SaaSkonceptet. En annan fördel med en SaaS-lösning är att tjänsteleverantören investerar i all infrastruktur. Det är i leverantörens intresse att investera i en hållbar lösning, där incitamentet blir att hålla nere garanti och reservdelskostnader.

Men på vilket sätt är SaaS bra för leverantören?
- En SaaS-lösning möjliggör framför allt en intressant kanal för att över tid kunna leverera mervärde med hög upplevd affärsnytta till slutanvändaren. Detta bör naturligtvis kunna öka lönsamheten hos säkerhetsbranschens aktörer.

Hur kan då vara leverantörens åtaganden se ut?
- SaaS-leverantörer kan erbjuda centraliserade driftövervakningsfunktioner. En central plattform möjliggör händelse-och logghantering samt kontinuerlig teknisk övervakning av kundens system. Upptid är ett mycket attraktivt inslag i SaaS. Många leverantörer garanterar tillgång på nästan 100 procent. En centraliserad driftövervakningsfunktion kan tidigt upptäcka fel som kan åtgärdas innan någon skada har skett. Den centrala hanteringen av systemen kan effektivisera säkerhetsutredningar och känslig data kan bevaras och skyddas för kriminaltekniska ändamål.

Hur uppnås då kostnadseffektivitet?
- Kostnadseffektivitet uppnår kunderna på flera sätt. En av de viktigaste är att kunden inte behöver allokera personella resurser för att sköta säkerhetssystemen. För upprätthållande av rätt säkerhetsnivå krävs ofta löpande kontroller samt tester av systemen. Kunden måste i samband med en traditionell investering i ett säkerhetssystem också vidmakthålla kompetens hos befintlig och framtida personal för driften av systemen.

Hur ser du då på framtiden med SaaS?
- Vi kan med försiktig optimism se fram emot en spännande utveckling av säkerhetsbranschen där nya affärskoncept baserade på SaaS kommer att spela en större roll i framtiden.

Företagsnyheter

Great Security har fått en stor order att leverera beslag och dörrautomatik Danderyd Sjukhus.

Foto: White arkitekter

Prestigeorder värd 16 miljoner kronor till Great Security

I samband med att SLL/Locum bygger en ny akutvårdsmottagning på Danderyds sjukhus har Great Security AB fått uppdraget som entreprenör inom lås och mekanik. Ett riktigt prestigeuppdrag med ett ordervärde på över 16 miljoner kronor.
– Efter genomförd upphandling valdes Great Security Sverige för utförande av beslag och dörrautomatik då vi uppfattat de som professionella, samarbetsvilliga och väldig tillmötesgående. Great visade ett stort engagemang för och få till ett bra projekt på Danderyd Sjukhus, säger Hanne Kolrud Vangen, projektinköpare på Hent.

Företagsnyheter

Pascal Rogiest, VD för Lux Trust.

Luxemburg väljer Nexus mjukvara för eID-handlingar

Luxemburgs nationella eID-leverantör väljer svenskägda identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Groups mjukvara för certifikatutfärdare (certificate authorities, CAs) för att kunna utfärda och hantera elektroniska identiteter (eIDn) för alla som bor eller arbetar i Luxemburg. "Nexus CA- mjukvara är den mest innovativa och flexibla på marknaden, och den är lätt att administrera”, säger Pascal Rogiest, VD för Lux Trust.

Företagsnyheter

Enligt uppgifter till Svd kommer inte polisens önskan om utökade möjligheter till kameraövervakning att bifallas i betänkandet som utredaren av kameraövervakningslagen kommer att lämna den 15 juni.

Polisens möjligheter till kameraövervakning försvåras

Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet kommer polisens möjligheter till kameraövervakning inte att förenklas som det var tänkt när regeringen tillsatte en utredning kring kameraövervakningslagen.
– Jag hoppas fortfarande på att utredarens betänkande inkluderar förenkling när det gäller polisens möjligheter att få använda säkerhetskameror på offentliga platser, säger Joakim Söderström, nationellt ansvarig för polisens kameraövervakning, till SecurityUser.com. 

Den 15 juni ska utredaren presentera sitt betänkande.

Företagsnyheter

Hög tillväxt och ökad lönsamhet, konstaterar Ray Mauritsson när han summerar första kvartalet 2017.

Axis levererar en tillväxt på 29 procent

Axis delårsrapport för perioden januari-mars 2017 visar på en ökning av nettoomsättningen under första kvartalet med 29 procent till 2 027 miljoner kronor (1 567).

I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 21 procent. Rörelseresultatet ökade till 234 miljoner kronor (153), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,6 procent (9,8). Resultatet efter skatt uppgick till 177 miljoner kronor (114) och resultatet per aktie uppgick till 2,55 kr (1,64).

Företagsnyheter

Sjöbo kommun kommunhus

Sjöbo väljer Nexus för multifunktionella tjänstekort

Sjöbo kommun har tagit hjälp av Nexus för att säkra inloggningen till Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetssystem med tvåfaktorsautentisering.
– De nya tjänstekorten används även för visuell identifiering, och längre fram kommer vi koppla på ytterligare funktioner, så som utskrifter och öppning av dörrar och medicinskåp, säger Anie Reis, IT- och informationsansvarig på Vård- och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun.

Företagsnyheter

Jimmy Ek, försäljningschef i Norden på Axis Communications.

Så säkras säkerhetskamerorna  mot hackers

Antalet uppkopplade prylar blir snabbt fler och det gör att sårbarheten ökar. Hur kan man minimera riskerna för nätintrång i säkerhetssystem och skydda säkerhetskamerorna från hackers?

Jimmy Ek, försäljningschef för Norden på Axis, menar att hoten först och främst måste hanteras på systemnivå och att ansvaret för att säkra nätverket med dess uppkopplade enheter och tjänster faller på hela kedjan – från leverantörer till installatörer, administratörer och systemanvändare.

Företagsnyheter

Johan Molin, vd och koncernchef för Assa Abloy, kan räkna in ytterligare ett amerikanskt företagsförvärv.

Assa Abloy förvärvar stängselföretag

Assa Abloy har förvärvat Jerith Aluminum Fence, en ledande amerikansk leverantör av aluminiumstängsel för privata, kommersiella och industriella tillämpningar.
– Det är mycket glädjande att Jerith blir en del av Assa Abloy-koncernen. Jerith kompletterar Assa Abloy och förstärker vår marknadsledande position i Nordamerika och utgör ett steg i att erbjuda ett komplett utbud av lås- och dörrlösningar, säger Johan Molin, vd och koncernchef.

Leverantörer
Till toppen av sidan