SecurityWorldHotel

Månadens kommentar

Lennart Alexandrie, grundare av säkerhetsförlaget AR Media International, som utger tidningarna Detektor, Securityuser .com och Tryggare Samhälle.

IoT skapar stora säkerhetsutmaningar

Att vi lever i en tid där den övergripande tekniktrenden är Internet of Things har nog inte undgått någon. Allt fler elektroniska enheter blir uppkopplade på nätet och erbjuder stora kostnads- och effektivitetsfördelar. Men hur är det med säkerheten i dessa enheter? Hur vet vi att de inte medför nätverksattacker, virusangrepp eller möjligheter för utomstående att ta över kontrollen? Säkerhetsprodukter utgör inget undantag när det gäller dessa risker.

Månadens kommentar

Lennart Alexandrie, publisher på AR Media International

Handelskrig mot Kina eller säkerhetsåtgärder?

En så fri internationell handel som möjligt – så har EU och västvärlden under en lång tid signalerat att man vill ha. Men nu blåser nya vindar. Storbritannien valde Brexit – och därmed ett steg ur Europas gemensamma marknad. Donald Trump, som tyckte britterna gjorde rätt, kommer se till att USA inte träder in i det stora frihandelsavtalet TTP. Trump har också mer eller mindre utlovat ett handelskrig mot Kina. Globalisering och frihandel har plötsligt börjat uppfattas som ett hot mot såväl USA som i Storbritannien.

Månadens kommentar

Artikelförfattaren Marcus Sandahl menar att leverantörerna av kamerasystem måste ta mer ansvar för att säkerställa att kunden har en dokumenterad risk- och behovsanalys innan installationen påbörjas och genomförs.

Undvik brott mot lagen – ta mer ansvar

Innan man låter installera en kameraanläggning på ett företag eller annan arbetsplats är det viktigt att man tänkt igenom ett antal frågor. Det åligger beställaren att sammanställa en dokumenterad risk och behovsanalys innan kameraövervakning sätter upp installeras, men ibland brister det hos beställaren. Det är därför viktigt att säkerhetsleverantörerna tar ett större ansvar, menar Marcus Sandal, vd för Santek Kameraövervakning som skrivit branschkommentarer i detta nummer.

Månadens kommentar

Jim McHale, chefsanalytiker, Memoori.

"Det finns en enorm latent efterfrågan"

Enligt marknadsanalysföretaget Memoori och dess rapport "The Physical Security Business 2013" omsätter den globala fabriksförsäljningen av säkerhetsprodukter 23,4 miljarder dollar 2013. Det innebär att den årliga tillväxten, sedan 2008, har uppgått till 4,5 procent. Säkerhetsbranschens företag står dock inför stora förändringar om den ska ha en fortsatt god tillväxt, menar Jim McHale, chefsanalytiker på Memoori, i denna branschkommentar.

Månadens kommentar

Mikael Johansson, kommunikationschef för Säkerhetsbranschen.

"Det krävs ett nytt tänk för att öka tryggheten i samhället"

Trygghetsfrågorna blir allt viktigare för människor. Samtidigt minskar polisens förmåga att klara upp brott. Nu måste något ske, menar Mikael Johansson, Säkerhetsbranschens kommunikationschef. - För att polisen ska kunna effektivt förebygga, utreda och klara upp brott måste de avlastas onödiga arbetsuppgifter och få rätt verktyg för effektiv brottsbekämpning. Säkerhetsföretagen är en viktig resurs som inte bara kan bidra till ökad trygghet utan också medverka till väsentliga kostnadsbesparingar för samhället, säger han.

Månadens kommentar

"Sluta hemligstämpla bilder"

Vår lagstiftning förefaller utgå från att Sverige är den bästa av världar. Det tycker även de om ägnar sig åt seriebrottslighet. De kan operera relativt ostört till följd av en lagstiftning som ibland är mer ett skydd än ett hot mot deras verksamhet. Seriebrottsligheten är ett stort problem. Polisen bör därför publicera kamerabilder på seriebrottslingarna så att de kan identifieras och lagföras, anser Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson och Mikael Johansson, kommunikationschef.

Månadens kommentar

"Tydligare krav på larmöverföring gynnar alla"

Säkerhetsbranschen och dess kunder står inför en stor utmaning de närmaste åren - att digitalisera larmöverföringen. Alla nyinstallerade klassade anläggningar, även de i larmklass 1 och 2, ska förses med en övervakad larmöverföring från och med den 1 april då SSF 130:8 träder i kraft. Det är positivt för kunderna som får en säker och kontrollerad larmöverföring till larmcentralen. Därmed kommer IP-tekniken för larmöverföring att slå igenom på allvar, menar Johan Holmström, affärsutvecklingsansvarig på Dualtech IT, som i den här artikeln kommenterar de skärpta kraven på larmsändare, som Detektor rapporterade om i förra numret.

Månadens kommentar

Distributörens roll för en marknad med valfrihet kan inte överskattas

I Detektor nr 5/2012 skrev konsulten Stefan Uveskog en artikel om att säkerhetsbranschens produktdistributörer i stora stycken har spelat ut sin roll. Inte minst för att tillverkarna i allt högre grad idkar direktförsäljning till installerande företag. Anders Henning, vd för ADI Safety Line Security i Sverige, delar inte Uveskogs uppfattning. Han menar att multifabrikatsdistributören är viktig för mångfald och kvalitet på marknaden.

Månadens kommentar

Thomas Sopp, Nordenchef på Micro Focus.

Bästa tipsen för migrering till molnet

När majoriteten av dagens organisationer inom den offentliga sektorn står inför utmaningen att minska kostnaderna över hela linjen för att möta myndigheternas utgiftsmål, blir IT-infrastrukturen det område som utsätts för ökad granskning. Därför överväger man kostnadseffektivt distribuerade IT-plattformar och tjänster som ett alternativ till dyra, egna mini- och stordatorer som många myndighetsorganisationer har använt så länge.
Leverantörer
Till toppen av sidan