SecurityWorldHotel

2012-04-19

Swelarm och Sweguard har framtidslösningen

Lennart Alexandrie.

Bristen och avsaknaden av en fungerande och enande branschorganisation har påtalats under mer än tio år. Att branschen måste enas i en enda organisation har varit den kanske viktigaste frågan som facktidningen Detektor har drivit genom åren. Och kanske den mest provocerande - och lyckade. För nu känns det som om branschen är på rätt spår.

Under det gångna året bestämde sig bevakningsföretagens och teknikföretagens branschorganisationer, det vill säga Sweguard och Swelarm, att lämna parapalyorganisationen Swesec. Formellt skedde detta vid årsskiftet. Naturligtvis kan dessa initiativ ses som branschsplittrande, men också som en grogrund för en ny stark och vital branschorganisation. För det är knappast troligt att Swesec kan ta tillbaka initiativet nu. Varumärket har inte vårdats på ett sådant sätt att det kan brukas för att gjuta framtidstro i en otålig bransch på stark uppgång.

Att nu Swelarm och Sweguard säger sig vara redo att tillsammans lägga grunden för en branschorganisation med olika typer av säkerhetsleverantörer är ett friskt och välkommet initiativ.

Säkerhetsmarknadens tekniksektor och bevakningsföretagen är trots allt det som primärt kan anses vara säkerhetsbranschen. Om dessa två kan enas om en gemensam grund för en branschorganisation finns utomordentliga möjligheter.

Det vanligaste argumentet mot en gemensam branschorganisation och samtidigt argumentet för att varje sektor ska ha sin egen organisation och sitt eget varumärke har varit att "delbranscherna, exempelvis väktarverksamhet och teknikinstallation, är så olika". Det skulle alltså betyda att det är omöjligt att driva gemensamma frågor och tillhöra samma operativa organisation. Naturligtvis är detta inget annat än kvalificerat skitprat. Det kan ta ett tag till innan ett samgående mellan Sweguard och Swelarm blir accepterat. Icke desto mindre är förutsättningarna mycket goda för att det i slutändan blir lyckat. Sweguard och Swelarm är de viktigaste delbranschorganisationerna för det som vi kallar säkerhetsbranschen och de har båda en agenda att bli mer externt aktiva och att föra sina medlemmars talan på ett bredare plan.

Swesec har på senare år försökt förändras för att kunna inta rollen som säkerhetsbranschens nav, men utan att övertyga. Det har känts som om drivkraften hämtats från överlevnadsinstinkten och inte från lusten att förändra och utveckla säkerhetsbranschen.

På Skydd för två år sedan gjordes ett försök att ena branschen genom en snabbt ihopsatt konferens som skulle visa på Swesecs framtidstro, men hela föreställningen fick motsatt effekt. Trots utfästelser om stora ambitioner gällande satsningar på extern kommunikation ekade allt tomt. Särskilt som Sven-Runo Bergqvist, dåvarande ordföranden, tillstod att de inte hade en aning om hur saker skulle finansieras. Detektor skrev om det katastrofala framträdandet på ledarsidan och efterlyste ännu en gång en seriös och trovärdig satsning för en enad bransch, men i det läget hade Swesec förbrukat sitt förtroendekapital.

Avståndet mellan Swelarm och Swesec tydliggörs när Swesec ordförande Urban Doverhult säger att det är bara är på en punkt som organisationerna skiljer sig åt och det är att Swelarm vill ha en enda organisation - utan delbranschföreningar - och det vill inte Swesec. Det är en fundamental skillnad - själva grunden för hur den framgångsrika branschorganisationen ska byggas. Se bara på Danmark och dess organisation Sikkerhedsbranchen!

Att Swelarm och Sweguard har tillsatt varsin arbetsgrupp som har till uppgift att på gemensamma arbetsmöten ta fram ett beslutsunderlag om samgående är det största som har hänt sedan säkerhetsbranschen började organisera sig. I alla fall om det leder - så som avsikten är - till att Swelarm och Sweguard integreras i en ny gemensam branschorganisation, som därefter välkomnar företag även från andra delbranschföreningar. Lyckas det får vi äntligen en heltäckande branschorganisation värd namnet. Det är inte en dag för tidigt.


Företagsnyheter

Great Security har fått en stor order att leverera beslag och dörrautomatik Danderyd Sjukhus.

Foto: White arkitekter

Prestigeorder värd 16 miljoner kronor till Great Security

I samband med att SLL/Locum bygger en ny akutvårdsmottagning på Danderyds sjukhus har Great Security AB fått uppdraget som entreprenör inom lås och mekanik. Ett riktigt prestigeuppdrag med ett ordervärde på över 16 miljoner kronor.
– Efter genomförd upphandling valdes Great Security Sverige för utförande av beslag och dörrautomatik då vi uppfattat de som professionella, samarbetsvilliga och väldig tillmötesgående. Great visade ett stort engagemang för och få till ett bra projekt på Danderyd Sjukhus, säger Hanne Kolrud Vangen, projektinköpare på Hent.

Företagsnyheter

Pascal Rogiest, VD för Lux Trust.

Luxemburg väljer Nexus mjukvara för eID-handlingar

Luxemburgs nationella eID-leverantör väljer svenskägda identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Groups mjukvara för certifikatutfärdare (certificate authorities, CAs) för att kunna utfärda och hantera elektroniska identiteter (eIDn) för alla som bor eller arbetar i Luxemburg. "Nexus CA- mjukvara är den mest innovativa och flexibla på marknaden, och den är lätt att administrera”, säger Pascal Rogiest, VD för Lux Trust.

Företagsnyheter

Enligt uppgifter till Svd kommer inte polisens önskan om utökade möjligheter till kameraövervakning att bifallas i betänkandet som utredaren av kameraövervakningslagen kommer att lämna den 15 juni.

Polisens möjligheter till kameraövervakning försvåras

Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet kommer polisens möjligheter till kameraövervakning inte att förenklas som det var tänkt när regeringen tillsatte en utredning kring kameraövervakningslagen.
– Jag hoppas fortfarande på att utredarens betänkande inkluderar förenkling när det gäller polisens möjligheter att få använda säkerhetskameror på offentliga platser, säger Joakim Söderström, nationellt ansvarig för polisens kameraövervakning, till SecurityUser.com. 

Den 15 juni ska utredaren presentera sitt betänkande.

Företagsnyheter

Hög tillväxt och ökad lönsamhet, konstaterar Ray Mauritsson när han summerar första kvartalet 2017.

Axis levererar en tillväxt på 29 procent

Axis delårsrapport för perioden januari-mars 2017 visar på en ökning av nettoomsättningen under första kvartalet med 29 procent till 2 027 miljoner kronor (1 567).

I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 21 procent. Rörelseresultatet ökade till 234 miljoner kronor (153), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,6 procent (9,8). Resultatet efter skatt uppgick till 177 miljoner kronor (114) och resultatet per aktie uppgick till 2,55 kr (1,64).

Företagsnyheter

Sjöbo kommun kommunhus

Sjöbo väljer Nexus för multifunktionella tjänstekort

Sjöbo kommun har tagit hjälp av Nexus för att säkra inloggningen till Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetssystem med tvåfaktorsautentisering.
– De nya tjänstekorten används även för visuell identifiering, och längre fram kommer vi koppla på ytterligare funktioner, så som utskrifter och öppning av dörrar och medicinskåp, säger Anie Reis, IT- och informationsansvarig på Vård- och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun.

Företagsnyheter

Jimmy Ek, försäljningschef i Norden på Axis Communications.

Så säkras säkerhetskamerorna  mot hackers

Antalet uppkopplade prylar blir snabbt fler och det gör att sårbarheten ökar. Hur kan man minimera riskerna för nätintrång i säkerhetssystem och skydda säkerhetskamerorna från hackers?

Jimmy Ek, försäljningschef för Norden på Axis, menar att hoten först och främst måste hanteras på systemnivå och att ansvaret för att säkra nätverket med dess uppkopplade enheter och tjänster faller på hela kedjan – från leverantörer till installatörer, administratörer och systemanvändare.

Företagsnyheter

Johan Molin, vd och koncernchef för Assa Abloy, kan räkna in ytterligare ett amerikanskt företagsförvärv.

Assa Abloy förvärvar stängselföretag

Assa Abloy har förvärvat Jerith Aluminum Fence, en ledande amerikansk leverantör av aluminiumstängsel för privata, kommersiella och industriella tillämpningar.
– Det är mycket glädjande att Jerith blir en del av Assa Abloy-koncernen. Jerith kompletterar Assa Abloy och förstärker vår marknadsledande position i Nordamerika och utgör ett steg i att erbjuda ett komplett utbud av lås- och dörrlösningar, säger Johan Molin, vd och koncernchef.

Leverantörer
Till toppen av sidan