SecurityWorldHotel

2012-02-09

Passersystem från Axema

Vaka är ett nätverksbaserat passersystem från Axema. Företaget menar att det är en innovativ produkt som är enklare att projektera, installera och använda.
Enligt Axema tar Vaka som första passersystem på marknaden klivet fullt ut i nätverket och med stöd för PoE+ (IEEE 802.3at standard) kan hela dörrmiljön, inklusive elektrisk låsning, även få sin strömförsörjning via nätverket. Nya nätverksswitchar med inbyggd reservkraft är utvecklade för att säkerställa driften vid strömbortfall.

Dörrcentralen som sköter alla funktioner kring dörrmiljön är utrustad med en 2-ports nätverksswitch och integrerad mjukvara. Varje dörrcentral fungerar autonomt vilket ökar säkerheten och minimerar risken för avbrott. Ett modulkoncept gör att man enkelt kan lägga till nya funktioner vid behov, till exempel finns en motorlås-modul som gör att man slipper att installera separata styrboxar.

Läsarna till Vaka-systemet har inbyggd högtalare som standard och en modell finns med klartextdisplay. Högtalarfunktionen kan användas för att ge meddelanden, om till exempel när larmet kommer att aktiveras eller informera synskadade om att ange personlig kod (PIN). Klartextdisplayen visar tydliga meddelanden och instruktioner för besökare och användare. Dessutom finns en inbyggd mikrofon vilket betyder att läsarna är förberedda för porttelefoni. Läsarna är robust byggda med ett djup på 28 mm.

Företagsnyheter

Nokas förvärvar Skan-kontroll

Nokas, som redan ägde 32.05% av aktierna i Skan-kontroll, köper nu resterande aktier i bolaget, som därmed blir ett helägt dotterbolag till Nokas AS. Skan-kontrol har haft en mycket positiv utveckling och hade under 2013 en omsättning på koncernen 148.8 miljoner NOK med en vinst före skatt på 9,4 NOK. Med förvärvet av Skan-kontoll får Nokas en omsättning på cirka 3,8 miljarder med verksamhet i sex länder. Förvärvet förutsätter godkännande av Konkurrensverket.

Webb-TV från annonsörerna
Leverantörer
Till toppen av sidan