SecurityWorldHotel

2012-04-24

Uppdaterad inbrottslarmcentral

UTC Fire & Security lanserar nya ATS Advanced. Enligt UTC har den blivit mer användarvänlig med nya funktioner, ny PC-programvara och ny manöverpanel.
UTC bryter en lång tradition genom att ändra design på sina manöverpaneler med nya funktioner och större display. Den ger snabb tillkoppling, har hjälpknapp och användardefinierade funktionstangenter. Med telefonen kan du sända sms-kommandon och styra inbrottscentralens funktioner och se status samt få information. Med den inbyggda kalenderfunktionen kan du automatiskt till-/frånkoppla och styra belysning samt öppna/stänga dörrar på valda tidpunkter.

ATS Advanced har enligt UTC inbyggda funktioner som gör installationen enklare: snabb installation med verktyg som till exempel fabriksinställningar och autoinläsning av trådlösa enheter, diagnosverktyg till trådlösa mottagare och meny till service/test och testsamtal.

UTC menar vidare att den kan använda praktiskt taget alla kablar och balanseringsmotstånd när äldre inbrottslarmscentraler ska bytas ut.

Kommunikationen sker över PSTN, IP-nätverk, GSM/GPRS. Det går att fjärrstyra till exempel till-/frånkoppling, dörrar, och användarkoder. Fjärrservice av underhåll och diagnostik görs via PC-programmet ATS8500 eller Titan.

Företagsnyheter

Briskeye-kameran är unik då det är den enda i sin storlekt som klarar  live-uppspelning av 360 graders video, enligt leverantören.

Sverige-premiär för unik kamera på Skyddmässan

På säkerhetsmässan Skydd, som inleds idag på Stockholmsmässan,  blir det officiell premiär för visning av  Briskeye – en unik kompakt kamera  – som möjliggör live-uppspelning av 360 graders video. Den svenskutvecklade kameran har sin egen programvara som syr ihop bilderna från sina tre linser och gör dem till en enda sfärisk bild i realtid. Andra 360 graders-kameror kräver vanligen användning av den separata program för att göra bilden till en video.

– Vi har nu kommit till det stadiet när gränsen mellan virtual reality och verklighet har suddats ut. Med Briskeye, som dokumenterar i 360° sfär i realtid, blir upplevelsen som att vara på platsen rent fysiskt,säger Magnus Jansson, grundare av Briskeye och tillika företagets vd.

Företagsnyheter

Enzo Perduzzi, President, Euralarm, talar i Smart City-temaområdet på Skydd

Euralarms president talar om IoT på Skyddmässans Smart City-scen

Smarta hem och byggnader samt den stora infrastrukturella trenden mot smarta städer är under stark utveckling. Hur säkerhetstekniken passar in i Internet of Things (IoT) och i smarta projekt ska säkerhetsmässan Skydds temamonter Smart City ge svar på från och med imorgon och fram till torsdag.

Bland talarna märks bland annat Enzo Perduzzi, President för Euralarm, en organisation som representerar 5000 säkerhetsföretag och vars medlemsbas utgörs av nationella branschorganisationer.

Företagsnyheter

Europas IT-säkerhetsmånad uppmärksammas på 4SICS

ENISA, EU:s nätverks- och informationssäkerhetsbyrå, har deklarerat oktober European Cyber Security Month, ECSM.  Stockholms internationella IT-säkerhetskonferens som arrangeras  den  25-27 oktober på Nalen i Stockholm.har med anledning av det bjudit in ENISA som kommer att hålla möte under konferensen. På plats finns också forskare som kommer att ställa kritiska frågor om var ansvaret ska ligga för skydd av nationell kritisk infrastruktur, NCI.

Företagsnyheter

Stabil rapport från Assa Abloy

Assa Abloy redovisar för tredje kvartalet 2016 en omsättning på 18 025 miljoner kronor (17 465). Den organiska organiska och förvärvade tillväxten är lägre än för motsvarande period 2015, båda landar på 2 procent (3/4).

Rörelseresultatet (EBIT) var 3 020 miljoner kronor (2 970) och rörelsemarginalen uppgick till 16,8% (17,0). Nettoresultatet uppgick till 2 122 miljoner kronor (2 069). Vinst per aktie uppgick till 1,91 kronor (1,86)

Operativt kassaflöde ökade med 1% till 2 830 miljoner kronor (2 816).

Företagsnyheter

Ray Mauritsson, VD och koncernchef för Axis.

Svagare tillväxt för Axis

Axis delårsrapport för januari - september 2016 visar på ett tredje kvartal där nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 5 procent till 1 997 miljoner kronor (1 906). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 5 procent.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 312 miljoner kronor (389), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,6 procent (20,4) och resultatet efter skatt uppgick till 233 miljoner kronor (289). Resultatet per aktie uppgick till 3,35 kr (4,16).

Företagsnyheter

”Modern PTT-teknik kan göra säkerhetsbranschen mer lönsam"

Efterfrågan på säkerhetstjänster ökar men de flesta säkerhetsföretag och vaktbolag använder fortfarande föråldrade interna kommunikationsmetoder baserade på tvåvägs radioapparater (walkie-talkies), som inte lämpar sig för en modern konkurrensutsatt bransch med låga marginaler. Det säger Magnus Hedberg, VD för Group Talk, leverantör av professionella grupp- och röstkommunikationstjänster, som nyligen också blev medlem i Säkerhetsbranschen.

Företagsnyheter

Saab levererar ledningsystem till flygplats i Phoenix

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tilldelats ett avtal av City of Phoenix Aviation Department för att tillhandahålla ett ledningssystem för Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX). Som del av det femåriga avtalet kommer Saabs SAFE, via integrationer till befintliga system på flygplatsen, att erbjuda en gemensam och unik lägesbild av tillståndet på flygplatsen både på marken och i luften, i en och samma plattform.

Leverantörer
Till toppen av sidan