SecurityWorldHotel

2012-04-24

Uppdaterad inbrottslarmcentral

UTC Fire & Security lanserar nya ATS Advanced. Enligt UTC har den blivit mer användarvänlig med nya funktioner, ny PC-programvara och ny manöverpanel.
UTC bryter en lång tradition genom att ändra design på sina manöverpaneler med nya funktioner och större display. Den ger snabb tillkoppling, har hjälpknapp och användardefinierade funktionstangenter. Med telefonen kan du sända sms-kommandon och styra inbrottscentralens funktioner och se status samt få information. Med den inbyggda kalenderfunktionen kan du automatiskt till-/frånkoppla och styra belysning samt öppna/stänga dörrar på valda tidpunkter.

ATS Advanced har enligt UTC inbyggda funktioner som gör installationen enklare: snabb installation med verktyg som till exempel fabriksinställningar och autoinläsning av trådlösa enheter, diagnosverktyg till trådlösa mottagare och meny till service/test och testsamtal.

UTC menar vidare att den kan använda praktiskt taget alla kablar och balanseringsmotstånd när äldre inbrottslarmscentraler ska bytas ut.

Kommunikationen sker över PSTN, IP-nätverk, GSM/GPRS. Det går att fjärrstyra till exempel till-/frånkoppling, dörrar, och användarkoder. Fjärrservice av underhåll och diagnostik görs via PC-programmet ATS8500 eller Titan.

Företagsnyheter

IoT i smarta byggnader växer med 70 miljarder USD på 4 år

Internet of Things (IoT) i smarta byggnader är under stark tillväxt. För 2014 beräknas den globala marknaden uppgå till 110.9 miljarder dollar. 2020 ska den ha ökat till 181.1 miljarder, enligt en färsk rapport från det brittiska marknadsanalysföretaget Memoori. Fysisk säkerhet och brandsäkerhet kommer höra till de största segmenten när det gäller systemtyper för IoT 2020.
Ar Media International lanserar nu rapporten på den skandinaviska marknaden.

Leverantörer
Till toppen av sidan