SecurityWorldHotel

Blogg

Artikelförfattaren Lennart Alexandrie.

På väg mot öppna system

Mot öppna standards och allt mer integration. Så kan man grovt generaliserat sammanfatta teknikutvecklingen i säkerhetsbranschen. Från leverantörsleden är det främst tillverkarna inom nätverksvideo som driver utvecklingen framåt. Det är de som via sina partners har öronen mot rälsen och skapar tekniska förutsättningar för att skapa tjänster som marknadens slutkundsled vill ha. Med skalbar teknik och videoanalys blir det allt enklare. Men nätverksvideo är inte det enda som krävs för att skapa efterfrågade funktioner och tjänster till kunderna.

Blogg

Säkerhetsbranschens år – och Swesec sprattlar på...

Säkerhetsbranschens paraplyorganisation Swesec är för många sinnebilden för en organisation som överlevt sig själv efter långvarig inbördes beundran. Säkert har organisationen uträttat en del – oftast i det fördolda  – men någon högre ambition för att ta säkerhetsbranschen vidare kan man knappast anklaga Swesec för. Framför allt har organisationen inte gjort några som helst anspråk på att nå ut utanför de egna leden.  
Leverantörer
Till toppen av sidan