SecurityWorldHotel

Företagsnyheter

Videoanalys blir allt mer edge-baserad

IHS har undersökt videoanalysmarknaden kontinuerligt i över tio år och följt en stabil tillväxt trots många utmaningar på vägen. IHS konstaterar att efterfrågan på intelligenta videoövervakningslösningar är fortsatt stark, men en grundläggande förändring ligger i hur sådana lösningar genomförs. De serverbaserade videoanalyslösningarna tappar till förmån för edge-baserade lösningar, det vill säga sådana lösningar där videoanalysen sitter i kameran.

Leverantörer
Till toppen av sidan