SecurityWorldHotel

Företagsnyheter

Terrorismforskaren Magnus Ranstorp deltar i seminariet "Terrorism och organiserad brottslighet – hot mot demokratin" som leds av Malou von Sivers.

Terrorismforskaren Magnus Ranstorp deltar i seminariet "Terrorism och organiserad brottslighet – hot mot demokratin" som leds av Malou von Sivers.

Malou von Sivers och Ranstorp diskuterar terroristhot idag

I Almedalan idag, onsdagen den 1 juli,  leder Malou von Sivers en paneldiskussion med bland annat Magnus Ranstorp, forskningschef på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan. Titeln är "Terrorism och organiserad brottslighet – hot mot demokratin".

Företagsnyheter

Säkerhetsbranschen hävdar att kommunerna sällan har rätt kompetens för att hantera alla typer av larm som kommer in. Det väcker frågan om kommuninvånaren verkligen får bästa lösning till bästa pris för sina skattepengar.

Säkerhetsbranschen tar diskussion om kommunernas säkerhetstänk

Säkerhetsbranschen ser med oro på hur allt fler kommuner – i sin jakt på lägre kostnader – bygger upp egna larmcentraler eller lägger ut sitt säkerhetsarbete på räddningstjänstens centraler. Säkerhetsbranschen menar att säkerheten äventyras i den här kostnadsjakten. I Almedalen, den 2 juli, arrangerar branschorganisationen en paneldiskussion i den så kallade Säkerhetspaviljongen kring detta tema den 2 juli. Paneldiskussionen leds av Hasse Aro.

Företagsnyheter

Debatt om kommunernas kompetens att hantera nya hot

Under Almedalsveckan genomför ASIS Sweden, tillsammans med Företagsuniversitetet, en debatt med fokus på hur Sveriges kommuner hanterar nya säkerhetsfrågor. Hur säkerställer kommunerna sin kompetens om hot från extremism och terrorism, IS rekryteringar av skolungdomar, allt mer sofistikerad IT- brottslighet samt nya larm om spionage? Debatten äger rum den 1 juli klockan 16.00 i Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 i centrala Visby.

Leverantörer
Till toppen av sidan