SecurityWorldHotel

Företagsnyheter

Per Borgvall, Gunnebos avgående koncernchef, presenterade sin sista kvartalsrapport.

Stark tillväxt i Amerika, men tapp i Asien för Gunnebo

Gunnebo orderingång ökade till 1 765 Mkr (1 506) för perioden januari – mars 2015. Organiskt ökade den med 5 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 397 Mkr (1 250), vilket innebär en minskad organisk tillväxt med 3 procent.
Rörelseresultatet ökade till 29 Mkr (18) och rörelsemarginalen till 2,0 procent (1,5). Säkerhetskoncernen stora problemmarknad är Indien, vilket påverkar utfallet i hela regionen APAC (Asia Pacific).

Företagsnyheter

Björn Eriksson ger Säkerhetsbranschen ytterligare två år.

Björn Eriksson fortsätter som ordförande för Säkerhetsbranschen

Björn Eriksson fortsätter som styrelseordförande för Säkerhetsbranschen i två år till. Det blev klart i samband med Säkerhetsbranschens årsstämma den 24 april.
   Björn Eriksson är också het kandidat till att även utses till det prestigefulla uppdraget som Riksidrottsförbundets ordförande senare i vår, men han anser inte att det hindrar honom att leda Säkerhetsbranschen.
– Om jag blir utsedd får jag rensa bland mina åtaganden, men inte i Säkerhetsbranschen. Det är ett spännande uppdrag som jag kommer hinna med under alla omständigheter, säger han.

Leverantörer
Till toppen av sidan