SecurityWorldHotel

Företagsnyheter

Per Borgvall, Gunnebos avgående koncernchef, presenterade sin sista kvartalsrapport.

Stark tillväxt i Amerika, men tapp i Asien för Gunnebo

Gunnebo orderingång ökade till 1 765 Mkr (1 506) för perioden januari – mars 2015. Organiskt ökade den med 5 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 397 Mkr (1 250), vilket innebär en minskad organisk tillväxt med 3 procent.
Rörelseresultatet ökade till 29 Mkr (18) och rörelsemarginalen till 2,0 procent (1,5). Säkerhetskoncernen stora problemmarknad är Indien, vilket påverkar utfallet i hela regionen APAC (Asia Pacific).

Leverantörer
Till toppen av sidan