SecurityWorldHotel

Företagsnyheter

Stanley Security har tecknat ramtal med transportföretaget Schneider. En viktig aspekt är säkerheten för de transporter som kör högt värde, där krävs spårbarhet och positionering av fordonen i realtid via larmcentral och överfallslarm för chaufförer.

Schenker tecknar ramavtal med Stanley Security

Transportföretaget Schenker tecknar ramavtal med Stanley Security avseende kameraövervakning. Avtalet omfattar alla bolag inom DB Schenkerkoncernen inklusive de DB Schenker-anslutna BTF-åkerierna.
– Vi vill standardisera och centralisera Schenkers inköp av säkerhet, och med hjälp av ramavtalet skapa enklare hantering, ökad kvalitet och kostnadseffektivitet, säger Mikael Schwartz, Regional Security Manager på DB Schenker North & East.  

Företagsnyheter

Igår presenterade statsminister Stefan Löfven tre insatser för att motverka terrorism.

Kameraövervakning mot terrorism ska utredas

Som ett led i insatserna mot terrorism ska regeringen se över hinder mot kameraövervakning på platser som har en generell hotbild riktad mot sig.
– Kameraövervakning kan utgöra en del i skyddet av sådana platser och byggnader. Det behöver därför säkerställas att det inte finns onödiga hinder för en sådan användning av tekniken, sa statsminister Stefan Löfven när han under gårdagen presenterade åtgärder mot terrorism.

Företagsnyheter

Packat med folk på första Sectech-dagen.

Starkt Sectech lockade 2 121 besökare

Sectech lockade 2 121 personer till Scandic Talk Hotell/Stockholmsmässan den 11-12 november.

– Det var många tunga slutkunder på plats, både från privat- och offentlig sektor, vilket visar att intresset för produkter och tjänster baserade på säkerhetsteknik ökar. Som arrangör är vi inte bara nöjda över kvantiteten på besökarna, utan också kvaliteten, säger Lennart Alexandrie, vd för AR Media International som arrangerar Sectech tillsammans med Stockholmsmässan.

Leverantörer
Till toppen av sidan