SecurityWorldHotel

Företagsnyheter

Endast 21 procent har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda all sin data mot allvarliga och tänkbara scenario av cyberbrottslighet, säger Mats Dufva, senior säkerhetsexpert på NTT Com Security.

Endast 21 procent har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda all sin data mot allvarliga och tänkbara scenario av cyberbrottslighet, säger Mats Dufva, senior säkerhetsexpert på NTT Com Security.

Stora kostnader för cyberbrott

Nästan alla beslutsfattare på de stora svenska företagen tror att de någon gång kommer att drabbas av ett cyberbrott. När det sker kan det bli rejält kostsamt och ta månader att återhämta sig. Det visar en ny undersökning från NTT Com Security.

Företagsnyheter

Stark tillväxt och rekordstor orderstock för Saab

Under 2015 uppgick försvars- och säkerhetsföretaget Saabs försäljningsintäkter till  27 186 miljoner kronor (23 527), en ökning med 16 procent. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 11 procent. Rörelseresultatet uppgick till 1 900 miljoner kronor  (1 659) under året och rörelsemarginalen till 7,0 procent (7,1).
Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet påverkades positivt av vinstavräkning i de stora projekt som nämns ovan, samt av stora leveranser inom affärsområdet Dynamics.Företagsnyheter

Företagsförvärvet är ett faktum – Nokas Lås-Aktuellts Lena Goldmann (t v) och Håkan Olsson (t h) ses här flankera Låsmekano Säkerhetscenter ägare Thomas Engström och Charlotte Engström

Nokas förvärvar Låsmekano Säkerhetscenter

Nokas Lås-Aktuellt AB (Nokas Teknik) har per den 4 februari förvärvat familjeföretaget Låsmekano Säkerhetscenter i HBG AB.

– Det är med glädje vi välkomnar ett så välrenommerat företag som Låsmekano till Nokas teknikorganisation. Vår vision har sedan augusti 2012, då vi sålde vår del av Lås-Aktuellt till Nokas, varit att Nokas teknikorganisation ska växa och bli en naturlig säkerhetsteknikpartner till marknaden i region syd, säger Lena Goldmann, och får medhåll av försäljningschef Håkan Olsson, båda tidigare delägare i Lås-Aktuellt.

Leverantörer
Till toppen av sidan