SecurityWorldHotel

Företagsnyheter

Uppföljningsorder på Tactivo från engelsk NHS Foundation Trust

Precise Biometrics har fått ytterligare en order på Tactiv från en engelsk National Health Service (NHS) Foundation Trust. Ordervärdet är 490.000 kronor och intäktföres i sin helhet under tredje kvartalet 2015.

Tactivo används för säker åtkomst till vårdsystem och ingår i en integrerad lösning levererad av Precise Biometrics partner Isosec Ltd. Antalet Tactivo smartkortsläsare utökas nu för att ge ytterligare personal snabb och säker åtkomst till patientdata, rapportering och informationsutbyte via iPad-enheter. Lösningen ger vårdgivaren möjlighet att spendera mer tid med patienterna och säkerställer snabb åtkomst till patientinformation. Det ökar kvalitén på vården samtidigt som administrationen minskar.

– Det är glädjande att denna NHS Trust följer upp sin order från maj. Det visar att de har förtroende för Tactivo och fortsätter att satsa på enkel och säker åtkomst till informationssystem och resurser. Lösningen ökar de anställdas flexibilitet och effektivitet, samtidigt som den ger en hög säkerhet genom tvåfaktorsautentisering, säger Håkan Persson, VD för Precise Biometrics.

Inloggning till vårdsystemet görs genom tvåfaktorsautentisering med hjälp av ett smart kort, Tactivo, iPad och Isosecs programvara för mobil autentisering (MIA). 

Den offentliga sjukvården i Storbritannien drivs av NHS, National Health Service. Inom NHS verkar regionala sjukvårdsstiftelser, Trusts.

Produktnyheter

Nöjda med partnerskapet. Marcus Segerdahl, Business Area Manager för Contal Security, och Per Thomsen, vd för Siedle Nordic.

Siedle blir nordisk distributör för Contals kortläsare C-Glass.

Siedle Nordic A/S har tecknat ett avtal med Contal Security om nordisk distributionsrätt för C-Glass, glaskortläsare anpassad för Siedle porttelefonisystem, Vario, Classic samt Siedle Steel sortimentet.
– Vårt samarbete med Contal Security innebär att vi kan erbjuda våra kunder och säkerhetsinstallatörer ett bredare utbud av kortläsare med exklusiv design, stöd för ny teknik, smarta kort men också lösningar och produkter baserad på traditionell lågfrekvent teknik, säger Per Thomsen, vd för  Siedle Nordic

Leverantörer
Till toppen av sidan