SecurityWorldHotel

Företagsnyheter

Securitas uppdrag för LKAB innebär förutom stationär bevakning för in- och utpassering och lotsning av åkerier på området också skräddarsydda specialtjänster såsom trafikbevakning i gruvorna samt tekniska väktare som administrerar passerkort och nyckelservice

Securitas uppdrag för LKAB innebär förutom stationär bevakning för in- och utpassering och lotsning av åkerier på området också skräddarsydda specialtjänster såsom trafikbevakning i gruvorna samt tekniska väktare som administrerar passerkort och nyckelservice

LKAB ger Securitas fortsatt förtroende för bevakningen

Från och med den 1 juni 2016 har Securitas och LKAB ingått ett nytt avtal som innebär att Securitas fortsätter bevakningen av LKABs anläggningar i Kiruna, Svappavaara, Malmberget och Luleå.

Företagsnyheter

Adecon Systems får stor flygplatsorder

Under de sista 20 åren har Adecon Systems varit en av flera leverantörer till Swedavias flygplatser avseende avspärrningsband och stolpar.

Förra året tog Swedavia beslutet att anordna en upphandling i syfte att samtliga flygplatser ska ha en enhetlig struktur och design som möter Swedavias krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

Upphandlingen avslutades i dagarna och det vinnande anbudet gick till Adecon Systems som representerar tillverkaren i Italien, Flex Srl, i Sverige.

Företagsnyheter

Combitech övertar verksamhet från Ericsson i Linköping och Göteborg

Teknikkonsultbolaget Combitech ingår avtal med Ericsson om övertagande av utvecklingsverksamhet med fokus på mjukvaruutveckling inom radio. Genom detta avtal stärker Combitech ytterligare sin förmåga att ta hela kundåtaganden och bygger vidare på sitt starka ingenjörskunnande, samtidigt som kompetensen görs tillgänglig för en bredare kundkrets. Omkring 300 Ericsson-ingenjörer kommer att gå över till Combitech.

Företagsnyheter

Sven Klockare, vd för Bravad Säkerhet, intervjuas av Detektor TV Magazine.

Webb-TV: Intervju med Sven Klockare, VD, Bravida Säkerhet

Sven Klockare har varit vd för Bravida Säkerhet (Bravida Fire & Security) sedan 2009 och har bidragit till att bolaget gått från att vara en installatör till att bli en systemintegratör. Samtidigt fortsätter Bravida att satsa på sitt egna passersystem.

– Jag tror att säkerhetsbranschen måste gå från att tjäna pengar på hårdvara till att tjäna på licenser, service och tjänster, säger Sven Klockare i en intervju med Detektor TV Magazine.

Företagsnyheter

Länsstyrelser gör tillsyn av säkerhetskameror i simhallar

I höst genomför landets länsstyrelser en särskild tillsyn av kameraövervakning i simhallar och på badanläggningar.
– Badanläggningar är platser där integritetsintresset är mycket starkt. Det är platser för rekreation som många ur allmänheten besöker på sin fritid och där de dessutom har ovanligt lite kläder på sig, säger Henrik Kvennberg, samordnare kameraövervakningstillsyn på Länsstyrelsen Skåne.

Leverantörer
Till toppen av sidan