SecurityWorldHotel

Företagsnyheter

IBM och If erbjuder skydd mot dataintrång

IBM Security samarbeta med Nordens ledande försäkringsbolag, If Skadeförsäkringar AB, för att utforma deras nya “databrottsförsäkring”. Det är den första försäkringen i sitt slag från en nordisk leverantör. Syftet är att hjälpa Ifs företagskunder, med huvudkontor i något av de nordiska länderna, att hantera riskerna med databrott relaterade till skadlig kod, virus, DDoS (Distributed Denial of Service) och dataintrång.

Detektor Security Academy

Så minimeras elektromagnetisk störning vid videoövervakning i krävande miljöer

Elektromagnetiska störningar kan försämra prestandan i ett videoövervakningssystem. Därför bör den elektroniska utrustningens EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) inte förbises när videoövervakningssystem installeras i miljöer där det finns hög spänning – till exempel kraftverk, fabriker, transport och infrastruktur.
I den här Security Academy-artikeln har Detektor tagit hjälp av Etherwan för att förklara hur produkter och övervakningssystem bör designas med tanke på EMC.

Leverantörer
Till toppen av sidan